Så här får du och ditt team tag på borttappad motivation

Motivation är en nyckel både för välmående och för att nå vår fulla potential. Både då det gäller individer och team. Ibland kan motivationen svikta, särskilt om vi inte har ett tydligt syfte eller mål med det vi gör. Man brukar skilja på inre och yttre motivation. Inre motivation kommer från oss själva, från våra […]