Du kan odla hopp i dig själv och ditt team via självledarskap

Hopp är en kraft som kan forma vår syn på livet och vår förmåga att övervinna utmaningar. Många tror felaktigt att hopp är antingen en medfödd egenskap eller en styrka förbehållen några få utvalda. De goda nyheterna är att hopp är en färdighet som kan utvecklas genom självledarskap. Självledarskap är konsten att ta ansvar för […]

Så här får du och ditt team tag på borttappad motivation

Motivation är en nyckel både för välmående och för att nå vår fulla potential. Både då det gäller individer och team. Ibland kan motivationen svikta, särskilt om vi inte har ett tydligt syfte eller mål med det vi gör. Man brukar skilja på inre och yttre motivation. Inre motivation kommer från oss själva, från våra […]