Du kan odla hopp i dig själv och ditt team via självledarskap

Hopp är en kraft som kan forma vår syn på livet och vår förmåga att övervinna utmaningar. Många tror felaktigt att hopp är antingen en medfödd egenskap eller en styrka förbehållen några få utvalda. De goda nyheterna är att hopp är en färdighet som kan utvecklas genom självledarskap.

Självledarskap är konsten att ta ansvar för sitt eget liv, sina mål och sin inställning. Du kan inte alltid välja vad som händer – men du kan välja hur du förhåller dig till det. Det handlar om att vara medveten om sina val, att aktivt styra sin egen utveckling och inte låta vinden föra en fritt vart som helst.

Här får du några strategier för att odla hopp:

Sätt tydliga mål

 • Definiera tydliga mål.
 • Bryt ner dem i mindre delmål och fokusera på det första steget.

 

Visualisera framgång

 • Skapa en klar bild av hur framgång ser ut för dig.
 • Visualisera de här framgångarna regelbundet för att stärka din hoppfullhet.

 

Coachande självprat

 • Identifiera, stanna upp och ersätt negativa självkritiska tankar med positiva som leder dig framåt.
 • Använd frågor som ”Hur kan jag övervinna det här hindret?” istället för att rannsaka dig själv.

 

Lär av misslyckanden

 • Se misslyckanden som en del av läroprocessen.
 • Ställ dig själv frågan ”Vad kan jag lära mig av detta?” för att komma framåt

 

Teamledarskap som sprider hopp

Att skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig hoppfulla, inte bara ökar deras välbefinnande utan ökar också produktiviteten och engagemanget. Här är några sätt hur du som ledare kan förmedla hopp till ditt team:

Utmana och stöd

 • Utmana teamet att sätta ambitiösa mål.
 • Erbjud stöd och vägledning för att nå målen.
 • Anpassa ledarskapet till teamets nivå och behov.

 

Framhäv framsteg

 • Fira små och stora framsteg inom teamet.
 • Belöna teamets prestationer, i stället för individuella prestationer

 

Skapa en positiv kultur som präglas av lärande

 • Visa att du tror på teamets förmåga att lyckas.
 • Behandla alla med respekt
 • Vi testar och antingen så lyckas vi eller så lär vi oss

 

Att sprida hopp som ledare är en kraftfull förmåga. Ledarskap av andra börjar med självkännedom och självledarskap av oss själva. För att kunna växa som människa och ledare behövs självreflektion.

 

Nina Wendelin certifierad coach och företagare på Coachmore