Näin palautat omasi ja tiimisi kadonnut motivaatio

Motivaatio on keskeinen tekijä hyvinvoinnin ja täyden potentiaalin saavuttamisen kannalta, sekä yksilöiden että ryhmien osalta. Joskus motivaatio voi kuitenkin hiipua, varsinkin jos meillä ei ole selkeää tarkoitusta tai päämäärää toiminnallemme. Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio kumpuaa meistä itsestämme, sitoumuksistamme, arvoistamme ja tavoitteistamme. Ulkoinen motivaatio tulee usein ulkoisista lähteistä, ja siihen voi […]