Coachaava johtaminen – vapauta aikaa ja luottamusta

Coaching leadership style

Olen niin kyllästynyt siihen, että työntekijäni eivät voi tehdä mitään kysymättä minulta. Kuinka tavoitan tiimini vaikean henkilön? Olen turhautunut, työntekijäni ei tee niin kuin sanon. Toivon, että tiimini olisi itsenäisempi, minua keskeytetään jatkuvasti, kun minulta kysytään neuvoa.

Nämä ovat lauseita eri coachingtapaamisista. Johtamiscoachingissa coachaan usein aihetta liittyen omien alaisten parempaan kykyyn johtaa itseään.

Voinko esihenkilönä vaikuttaa työntekijöihini? Miten voin esihenkilönä vaikuttaa työntekijöihini  kykyyn johtaa itseään?

Tässä päästään tehokkaaseen coachaavaan johtamiseen. Kuinka voin toimia coachaavan asenteen omaavana olevana johtajana? Mikä on coachaava johtaja?

Tässä jaan kolme tehokasta työkalua, joiden avulla voit saada vastuullisempia ja oma-aloitteisempia työntekijöitä

1. Asenne – uskon sinuun

Näe työntekijä ihmisenä, jolla on kyky löytää omat vastauksensa ja ratkaisunsa kohti tavoitetta. Kohtele työntekijää ei vain sellaisena kuin hän on, vaan sellaisena kuin hän voi olla. Kun katsomme ihmisiä uskoen, että pystyt, alamme katsoa myös itseämme sillä tavalla.

2. Päästä irti kontrollista – anna vastuu

Kontrolli voi liittyä epävarmuuteen. Kuinka luottavainen tunnen olevani roolissani esihenkilönä ja johtajana? Mitä tarpeita minulla on? Olenko huolehtinut niistä? Mistä minun on luovuttava, jotta voin siirtää enemmän vastuuta työntekijälleni/tiimilleni?

3. Vähennä vinkkejä ja neuvoja – lisää kuuntelua, vahvistavia ja avoimia kysymyksiä

Usein on helppo jakaa omia tapojamme ratkaista ongelmia ja haasteita – tunnemme olomme hyväksi, osaavaksi ja pidämme asiantuntijuudesta.

Vaikka tarkoitamme hyvää, se ei yleensä johda itsenäisempiin työntekijöihin, päinvastoin, se voi antaa signaalin siitä, että työntekijällä ei itsellä ole riittävästi kapasiteettia tai hän tarvitsee hyväksyntämme ennen toimintaansa. Se voi antaa turvattomuuden ja riittämättömyyden tunteen sekä viestin, että omaa potentiaaliani ei arvosteta. Se ei johda lisääntyneeseen itsejohtajuuteen.

Coachaava lähestymistapa ongelmatilanteessa alkaa kuuntelemalla avoimesti, ennakkoluulottomasti ja tarjoamatta omia ratkaisuja. Mikä tekee tilanteesta haastavan työntekijälle? Mitä se koskee? Johtajana vahvista, että kuulen, että se on sinulle haaste. Anna työntekijän keksiä ratkaisu.

Coachaava johtamisasenne auttaa työntekijöitä voittamaan pelot ja esteet, se lisää motivaatiota ja auttaa myös saamaan enemmän näkemystä johtajana. Luottamus lisääntyy, mikä johtaa siihen, että tavoitamme ja saamme parempia suhteita. Tämä puolestaan ​​johtaa siihen, että työntekijöillä on parempi kyky johtaa itseään, mikä vapauttaa arvokasta aikaa sinulle esimiehenä.

Tiesitkö, että 65 % työntekijöistä yrityksissä, joissa coachausta arvostetaan, on erittäin sitoutuneita. – ICF/HCI-tutkimus

Minkä muutoksen voisin tehdä omassa toiminnassani ollakseni coachaavaampi johtaja?

Nina, sertifioitu coach ja yrittäjä Coachmore