Näin palautat omasi ja tiimisi kadonnut motivaatio

Motivaatio on keskeinen tekijä hyvinvoinnin ja täyden potentiaalin saavuttamisen kannalta, sekä yksilöiden että ryhmien osalta. Joskus motivaatio voi kuitenkin hiipua, varsinkin jos meillä ei ole selkeää tarkoitusta tai päämäärää toiminnallemme.

Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio kumpuaa meistä itsestämme, sitoumuksistamme, arvoistamme ja tavoitteistamme. Ulkoinen motivaatio tulee usein ulkoisista lähteistä, ja siihen voi liittyä palkkioita, rangaistuksen välttämistä tai meihin kohdistuvia odotuksia. Sisäinen motivaatio on yleensä vahvempaa ja kestävämpää kuin ulkoinen motivaatio, sillä se antaa meille merkityksen tunteen.

Palauttaaksesi motivaatiosi voit kysyä itseltäsi seuraavat kysymykset:

-Mikä saa minut tuntemaan itseni epämotivoituneeksi?

-Mitä tarvitsen tunteakseni itseni motivoituneemmaksi?

-Mitkä ovat vahvuuteni, ja miten voisin käyttää niitä enemmän?

-Miltä haluamani visio näyttää, ja mitä askeleita voin ottaa sitä kohti? Kaikki alkaa ensimmäisestä askeleesta.

Kolme tarvetta, jotka vaikuttavat motivaatioon

Tutkijat, professorit ja psykologit Edward Deci ja Richard Ryan ovat tunnistaneet kolme perustarvetta, jotka vaikuttavat sisäiseen motivaatioon: autonomia, pätevyys ja yhteenkuuluvuus.

Autonomia tarkoittaa sitä, että tunnemme olevamme vapaita ja itsemäärääviä elämässämme.

Pätevyyteen kuuluu usko omiin kykyihimme ja pätevyyden tunne siinä, mitä teemme.

Yhteenkuuluvuuteen liittyy se, että meillä on hyvät suhteet toisiin ihmisiin ja että tunnemme itsemme hyväksytyiksi ja arvostetuiksi. Ryhmässä yhteenkuuluvuutta voidaan edistää samoilla arvoilla ja pyrkimällä kohti yhteistä päämäärää.

Löydätkö kolmesta tarpeesta vihjeitä sinun tai tiimisi motivaation puutteeseen? Minkä näköinen on tasapaino tarpeiden välillä? Kun saamme kiinni oman tai tiimin heikon motivaation syyn, voimme keskittyä paremmin motivaation lisäämiseen tarvittaviin muutoksiin!

Nina Wendelin sertifioitu coach ja yrittäjä Coachmore