Koulut

Koulu-/ opiskelija-/ opettajacoach

Koulucoach on lisävoimavara ja neutraali ihminen, joka näkee jokaisen oppilaan ja opettajan suuren potentiaalin. Taustoista ja mahdollisista diagnooseista huolimatta.

Kenelle?

Koululaisille, opiskelijoille ja opettajille, jotka kumppanuuden kautta coachin kanssa haluavat pallotella ajatuksia, saada tukea ja löytää omat voimavaransa. Koulucoach toimii opinto-ohjaajan täydennyksenä.

Miten?

Voimme työskennellä muun muassa motivaation, tulevaisuuden suunnitelmien, ihmissuhteiden, energian, stressin, itsetunnon, tasapainon ja itsetuntemuksen parissa.

Asetamme tavoitteet yhdessä ja otamme konkreettisia askeleita kohti tavoitteita. Kehitämme vahvuuksia ja arvoja sekä löydämme uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia.

Ammatillisesti akkreditoitu koulucoach toimii ICF:n (International Coach Federation) eettisten ohjeiden ja ydinosaamisen mukaisesti. Koulucoachin luokse tulemisen pitäisi aina olla vapaaehtoista.