Motivationsanalys

SDI 2.0 Core Strengths

Skapa resultat via relationer

Våra relationer påverkar de resultat vi får varje dag. Bra relationer skapar bra resultat och dåliga kan stå i vägen för resultaten. Då vi lär oss hur vi själva och andra vill bli bemötta – vilka våra drivkrafter är, vilka styrkor och överdrivna styrkor vi har och hur vi agerar i konflikt, så kan vi använda den kunskapen för att höja vår samverkan till en helt ny nivå.

Genom SDI 2.0 Core Strengths utvecklar du ditt ledarskap, bygger starka och fungerande team, samt hanterar konflikter effektivt. Du utvecklar din kommunikation och ditt sätt att agera. Då du kan tala till mottagaren enligt dennes motiv, når du bättre fram. Både på arbetet och i dina privata relationer.

Motivationsanalys med relationsintelligens RQ

Den här prisbelönta, vetenskapligt validerade evalueringen består av fyra olika synvinklar. Den mäter dina kärnmotiv, hur du upplever konflikt, dina styrkor och hur styrkor kan överanvändas på ett begränsande sätt. De här fyra synvinklarna, tillhandahållna med relationsintelligens RQ, hjälper dig och ditt team att bygga förtroende och skapa produktiva relationer. Med RQ relationsintelligens kan SDI 2.0 Core Strengths hjälpa oss att förstå varför vi gör som vi gör, och hur vi relaterar till andra. Istället för att bara fokusera på vad vi gör.

Genom att använda RQ skapar SDI 2.0 ett gemensamt språk för att förstå vad som är viktigt för människorna runt omkring dig och hur ni kan arbeta mer effektivt tillsammans – både privat och professionellt. Det ger verktyg för att välja rätt styrkor för att fatta rätt beslut. SDI 2.0 visar vad som driver dig. Du har en unik blandning av tre motiv – människor, resultat och struktur. De här motiven påverkar hur du förhåller dig till hela ditt liv.

Jag rekommenderar Nina Wendelin som en utmärkt Core Strengths SDI 2.0 facilitator. Hennes förmåga att guida mig genom processen och tolka resultaten på ett strukturerat och stödjande sätt hjälpte mig att förstå mina motivationsvärden och de underliggande orsakerna till stress. Resultaten och tolkningen var värdefull och har bidragit positivt till mitt personliga och professionella liv.
SDI är ett spännande och mångsidigt verktyg som ger mig mer klarhet om mina styrkor och utvecklingsområden. Med Nina som facilitator och coach öppnar SDI nya landskap inom mig, och jag blir medveten om nya möjligheter till att kommunicera konstruktivt med familj, vänner och på arbetsplatsen. Nina handleder entusiasmerande, sakkunnigt och med stort hjärta.
Föregående bild
Nästa bild

Core Strengths plattform alltid tillgänglig

Den digitala plattformen ger dig enkel och snabb tillgänglighet till ditt eget och ditt teams sätt att kommunicera.

Med Core Strengths plattformen får du:

ditt personliga SDI 2.0 kartläggningresultat överskådligt presenterat med drivkrafter, styrkor, överdrivna styrkor och ditt konfliktförlopp

möjlighet att jämföra profiler med dina kolleger, så du kan använda rätt kommunikation samt planera och genomföra effektiva presentationer

teamets styrkor kan kombineras till ett gemensamt styrkeporträtt som kan användas för att kombinera effektiva team och vid rekrytering

få handledning i hur skriva e-post meddelanden eller hantera samtal och möten

Tag kontakt för att boka en gratis introträff!

SDI 2.0 Core Strengths paket

Motivationskartläggning SDI 2.0 Core Strengths

inkl. facilitering
Kartläggning och facilitering 1,5 h

Workshops

SDI 2.0 Core Strengths från 3 h – 1 hel dag som med fördel kan delas upp på t ex 3 dagar.

Webbinar och föreläsningar

Inom relationsintelligens, drivkrafter, motivation, styrkor, överdrivna styrkor och konfliktsekvens.

Individuell kartläggning

Rekommenderar SDI 2.0 Core Strengths kartläggningen varmt, då den ger värdefull och ögonöppnande självinsikt för personlig och professionell tillväxt. Den fungerar utmärkt som fristående men kan också med fördel användas i samband med coaching.

Du fyller på egen hand en kartläggning och får resultaten direkt. Dessa går vi sedan tillsammans igenom då jag faciliterar dig igenom dem. Faciliteringen tar ca 1,5 h.

Kartläggningen kan också användas inom parrelationer, då bägge parter gör kartläggningen och båda får facilitering gemensamt.

I det visuella personliga kartläggningsresultat ingår

dina drivkrafter

dina styrkor

överdrivna styrkor

ditt konfliktförlopp

Läs mer om SDI 2.0 Core Strenghts motivationasanalys under FAQ här nedan.

Tag kontakt för mer information!

FAQ SDI

Ett visuellt personligt kartläggningsresultat med

 • dina drivkrafter
 • dina styrkor
 • överdrivna styrkor
 • ditt konfliktförlopp
 • Du utvecklar ditt ledarskap och personliga samt professionella tillväxt.
 • Du kan bygga kraftiga, hållbara och välfungerande team samt samarbeten där du når ditt önskade resutat.
 • Jämföra profiler inom teamet/med kollegor för att använda rätt kommunikation
 • Sätta ihop ett gemensamt styrkeporträtt för teamet som grund för projektstrategier, fungerande team och rekrytering
 • Inom utvecklingssamtal
 • Inom rekrytering
 • Skriva mejl, hantera samtal och möten på ett sätt som resonerar med mottagaren
 • Diger forskning av PhD Elias Porter som publicerade relationsintelligens teorin (Porter, 1976). Teorin har sina rötter i psykoanalys och klientcentrerad terapi och ligger som grund till SDI. Efter Elias Porter bortgång har PhD Tim Scudder fortsatt hans stora arbete.

  Det finns mycket vetenskaplig metodologi och bakgrund till SDI 2.0. Hör gärna av dig om du önskar mer information.

Före workshopen gör vi en SDI 2.0 Core Strenghts kartläggning för varje teammedlem.

Under själva workshopen jobbar vi enligt ”lär-genom-göra” och du kommer att få insikter i hur du kan:

 • Kommunicera effektivt med dina teammedlemmar och kunder så att du kan uppnå ömsesidigt fördelaktiga resultat
 • Känna till dina styrkor och använd dem vid rätt tidpunkt av rätt anledning till för att uppnå större effektivitet
 • Öka människors engagemang och ansvar för att uppnå gemensamma resultat
 • Samarbeta med medlemmar i ditt team för att fatta de bästa besluten för din organisation
 • Skapa en resultatplanerare för en situation med hög insats som du står inför just nu

Arbetssätt under workshopen:

 • Interaktiva lektioner där vi jobbar med vår relationsintelligens
 • Insiktsfulla diskussioner för att utveckla samarbetet
 • Toppmoderna verktyg som levererar dina personliga resultat
 • Övertygande videor som visar styrkebaserad kommunikation i praktiken
 • Praktiska övningar där du får träna färdigheter för att arbeta bättre tillsammans

Efter workshopen

Som deltagare i Core Strengths Workshop får du nyckelresurser för att stödja ditt lärande:

 • SDI 2.0 Core Strengths lärande guide, både som digital och tryckt version.
 • SDI 2.0 Core Strenghts kartläggning med personliga videor och rapporter.
 • SDI 2.0 snabbguide till effektivare kommunikation
 • Öka din RQ relationsintelligens på SDI 2.0 Core Strengths visuella plattform.
 • Gratis gäståtkomst till en SDI 2.0 Core Strenghts kartläggning med plattformsåtkomst samt personliga videor och rapporter.

Ja, det går också utmärkt! Den fungerar utmärkt som fristående men kan också med fördel användas i samband med coaching.

Beroende på ert behov kan workshopen variera i längd och innehåll från 3 h – 1 hel dag. Workshopen kan med fördel delas upp på tre sessioner á 2,5 h.

Tag kontakt så berättar jag mer om upplägget!