Frigör tid och tillit med ett coachande ledarskap

Coaching leadership style

Jag är så trött på att mina medarbetare inte kan göra något utan att fråga mig. Hur skall jag nå fram till den krångliga personen i mitt team? Jag blir frustrerad, min medarbetare gör inte som jag säger. Jag önskar mitt team skulle vara mer självgående, jag blir hela tiden avbruten då de frågar mig om råd.

Det här är meningar från olika coachsamtal. I ledarskapscoaching coachar jag ofta kring hur få medarbetare med en större förmåga att leda sig själv. Kan jag som chef påverka mina medarbetare? Hur kan jag som chef påverka mina medarbetare?

Här kommer vi in på det kraftfulla coachande ledarskapet. Hur kan jag agera som ledare med ett coachande förhållningssätt? Vad är en coachande ledare?

Här delar jag med mig av tre verkligt kraftfulla verktyg som du kan använda för att få mer ansvarstagande och självgående medarbetare;

1. Inställningen – jag har tilltro till att du kan

Se medarbetaren som en person som har förmågan att hitta egna svar och lösningar mot målet. Behandla medarbetaren inte bara som de är utan som de kan vara. Då vi ser på människor med tilltro till att du kan börjar vi också se på oss själva så.

2. Släpp kontrollen – ge ansvar

Kontroll kan handla om osäkerhet. Hur trygg känner jag mig själv i min roll som chef och ledare? Vilka behov har jag? Har jag tillgodosett dem? Vad behöver jag släppa för att kunna ge över mer ansvar till min medarbetare/mitt team?

3. Minska på tips och råd – öka på lyssna, bekräfta och öppna frågor

Det är ofta lätt att dela med sig av vårt eget sätt att lösa problem och utmaningar – vi känner oss duktiga, kunniga och som experter.

Fast vi menar väl leder det oftast inte till mer självgående medarbetare utan tvärtom, kan det ge en signal att medarbetaren inte själv har tillräcklig kapacitet eller behöver vårt godkännande innan de agerar. Det kan ge en känsla av osäkerhet och otillräcklighet, samt budskapet att min egen potential inte värderas. Det leder inte till ett ökat självledarskap.

Ett coachande förhållningssätt i en problemsituation börjar med att lyssna öppet, fördomsfritt och utan att erbjuda egna lösningar. Vad gör den här situationen till en utmaning för medarbetaren? Vad handlar det om? Som chef, bekräfta att jag hör att det är en utmaning för dig. Låt medarbetaren komma fram till en lösning.

Ett coachande ledarskap hjälper medarbetarna att övervinna rädslor och hinder, det ökar motivationen och hjälper även dig att få mer insikt som ledare. Tilliten ökar vilket leder till att vi når fram och får bättre relationer. Det i sin tur leder till medarbetare med en högre förmåga att leda sig själv vilket frigör värdefull tid för dig som chef.

Visste du att 65 % av arbetstagarna i företag där coaching värderas är mycket motiverade. ICF / HCI Research

Ta en stund för dig själv och fundera. Vilken förändring kan du göra i ditt eget ledarskap för att kunna vara en mer coachande ledare?

Nina certifierad coach och företagare på Coachmore