Professionellt ansvar via certifikatförnyelse

ACC/ICF Renewal

Jag vill fira att min ansökan för certifikatförnyelse av mitt ACC/ICF coaching certifikat har godkänts!

Att vara certifierad som coach och förnya certifikatet vart tredje år är av stor vikt för mig. Det innebär att jag kontinuerligt upprätthåller min professionella standard inom coaching genom regelbunden fortbildning och certifikatförnyelse. Det är en tidskrävande process, men en nödvändig och oundviklig del av att vara en skicklig coach. Genom att följa och behärska International Coaching Federation (ICF) etiska riktlinjer https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics och kärnkompetenser https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/core-competencies strävar jag efter att ge mina klienter den högsta kvaliteten inom coaching.

Detta åtagande gynnar både mina kunder och mig själv. Det möjliggör att mina klienter får bästa möjliga värde av coachingen samtidigt som det ger mig en stabil grund att stå på och fortsätta utvecklas från.

Yrkestiteln coach är inte skyddad vilket gör det viktigt som köpare av coachingtjänster att kolla upp om coachen är internationellt certifierad. ICF håller mycket höga standarder för professionella coacher runt om i världen och kräver en förnyelse av ICF certifieringen vart tredje år.

Nina Wendelin certifierad coach och företagare på Coachmore