Core Strenghts SDI 2.0

Skapa resultat via relationer

Våra relationer påverkar de resultat vi får varje dag. Bra relationer skapar bra resultat och dåliga kan stå i vägen för resultaten. Om vi lär oss hur andra vill bli bemötta – vad som belönar dem och vad de uppskattar så kan vi använda de här förväntningarna för att utveckla vår samverkan.

Genom Core Strenghts SDI 2.0 utvecklar du ditt ledarskap, bygger starka och fungerande team, samt hanterar konflikter effektivt. Du utvecklar din kommunikation och ditt sätt att agera. Då du kan tala till mottagaren enligt dennes motiv, når du bättre fram. Både på arbetet och i dina privata relationer.

Core Strenghts – relationsintelligens RQ

Core Strengths® drivs av SDI 2.0 (Strength Deployment Inventory 2.0). Den här prisbelönta, vetenskapligt validerade evalueringen består av fyra olika synvinklar. Den mäter dina kärnmotiv, hur du upplever konflikt, dina styrkor och hur styrkor kan överanvändas på ett begränsande sätt.

De här fyra synvinklarna, levererade med relationsintelligens RQ, hjälper dig och dina team att bygga förtroende och skapa produktiva relationer.

Med RQ relationsintelligens kan SDI 2.0 hjälpa oss att förstå varför vi gör som vi gör, och hur vi relaterar till andra. Istället för att bara fokusera på vad vi gör.

Genom att använda RQ skapar SDI 2.0 ett gemensamt språk för att förstå vad som är viktigt för människorna runt omkring dig och hur ni kan arbeta mer effektivt tillsammans. Det ger verktyg för att välja rätt styrkor för att fatta rätt beslut, även i situationer med hög insats. SDI 2.0 visar vad som driver dig. Du har en unik blandning av tre motiv – människor, resultat och struktur. De här motiven påverkar hur du förhåller dig till hela ditt liv.

Utöver beteenden och styrkor, beskriver dina motiv vem du är i din innersta kärna och visar varför du gör som du gör. SDI 2.0 driver den RQ du behöver för att göra bättre val

Core Strenghts plattform alltid tillgänglig

Den digitala plattformen ger dig enkel och snabb tillgänglighet till ditt eget och ditt teams sätt att kommunicera.

Med Core Strenghts platformen får du:

  • ditt personliga SDI 2.0 kartläggningresultat överskådligt presenterat med drivkrafter, styrkor, överdrivna styrkor och ditt konfliktförlopp,
  • möjlighet att jämföra profiler med dina kolleger, så du kan använda rätt kommunikation samt planera och genomföra effektiva presentationer,
  • teamets styrkor kan kombineras till ett gemensamt styrkeporträtt som kan användas för att kombinera effektiva team och vid rekrytering,
  • få handledning i hur skriva e-post meddelanden eller hantera samtal och möten.