Vad är coaching

Vad är coaching

Coaching är ett partnerskap mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.

Det här är International Coach Federations (ICF) definition av coaching. ICF är den största branschorganisationen grundad 1996 för att kvalitetssäkra coaching som begrepp och yrke.

Du som klient har själv svaren inom dig och coachen frågorna. Coachen följer med dig på din resa mot målet, med sitt coachande förhållningssätt och sina coachverktyg.

Du blir bemött med respekt, acceptans och konfidentialitet. Det är utgångspunkten för vårt samarbete. Jag följer ICF:s etiska riktlinjer samt besitter kärnkompetenserna för professionell coaching.

Vad är inte coaching?

Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning. Genom att du själv hittar svaren och de metoder som passar dig säkerställs resultatet. Du får nya insikter, växer och hittar motivation.