Skolor

Skol-/studerande-/lärarcoaching

Skolcoachen är en extra resurs och en neutral person som ser den stora potentialen i varje elev, studerande och lärare.  Oberoende av bakgrund eller eventuella diagnoser.

För vem?

För skolelever, studeranden och lärare som genom partnerskap med coachen vill bolla tankar, ha support och hitta sina drivkrafter. Skolcoachen fungerar som ett komplement till studiehandledaren.

Hur?

Vi jobbar tillsammans med t ex motivation, planer för framtid, relationer, ork, stress, självkänsla, balans och självkännedom. Vi sätter mål tillsammans och tar konkreta steg mot målet. Vi tar fram styrkor och värderingar och hittar nya perspektiv och möjligheter. Den professionellt ackrediterade skolcoachen jobbar enligt ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser. Det skall alltid vara frivilligt att komma till skolcoachen.