Professionellt ansvar via certifikatförnyelse

ACC/ICF Renewal

Jag vill fira att min ansökan för certifikatförnyelse av mitt ACC/ICF coaching certifikat har godkänts! Att vara certifierad som coach och förnya certifikatet vart tredje år är av stor vikt för mig. Det innebär att jag kontinuerligt upprätthåller min professionella standard inom coaching genom regelbunden fortbildning och certifikatförnyelse. Det är en tidskrävande process, men en […]