Coachmore – din leverantör av
potential för individ och företag

Coachmore Ab Oy
Nina Wendelin

Certifierad Professionell Coach PCC/ICF, Diplomerad Team- och Gruppcoach, SDI 2.0 Core Strengths Facilitator, företagare, Ekon.mag.

Kontaktformulär

FAQ Coaching

Coaching är ett partnerskap mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.

Det här är International Coaching Federations (ICF) definition av coaching. ICF är den största globala branschorganisationen för certifierade coacher grundad 1996.

Coaching fokuserar på individuell tillväxt och utveckling. Coachingen är alltid skräddarsydd för varje klient och gör en verklig och mätbar skillnad. Coachen finns där som en tänkande partner för att lotsa dig framåt. Coachen uppmuntrar till självinsikt genom direkt kommunikation och ställer kraftfulla frågor för att du som klient skall få insikter och hitta nya lösningar.

Man kan se på coachingen som en investering i sitt liv både privat- och professionellt.

En professionell coach har gått en ICF ackrediterad coachutbildning samt utfört både en muntlig och skriftlig examen över sitt kunnande för att få sitt coaching certifikat. ICF International Coaching Federation är den största globala branschorganisationen för coacher och håller en mycket hög standard för utbildningsanordnare och professionella coacher. Coaching är färskvara och därför håller en professionell coach sin kvalitetsstandard genom ständig vidareutbildning och kontinuerligt förnyande av sitt certifikat. En professionell coach följer och behärskar ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Bekanta dig med din coach innan ni börjar och checka att coachen är professionell. Yrkestiteln coach är inte skyddad så checka att coachen har en certifiering och att den  är i kraft. Coaching handlar om partnerskap så viktigt att både känslan för din coach och coachens kvalifikation är rätt.

Om du önskar växa på ett professionellt och personligt plan passar coaching dig. De flesta önskar utvecklas och gynnas av en sådan tillväxt!

Det är så fantastiskt för finns viljan så kan du påverka, det mesta.  Vi har alla oändligt med potential inom oss, som vi med hjälp av coachingen kan gräva fram. Ofta finns det hinder som vi jobbar med. Vi är alla ledare i våra egna liv.

Du som blir coachad har ansvar för att vilja en utveckling och förändring i ditt liv och vara beredd att ta de steg du behöver för att komma dit. Ibland behöver vi ta pytte steg, ibland långa kliv eller något däremellan.

En väldigt viktig del av arbetet görs mellan coachingsamtalen i form av reflektion och de steg vi kommit överens om.

Terapi fokuserar på det som redan skett, nutid och framtid. I terapi kan man jobba med djupare mentala utmaningar så som depression, ångest och trauma. Inom terapi jobbar man ofta kring en diagnos.

Coaching fokuserar på nuläge och framtiden. I coaching jobbar man mot personlig utveckling och professionella mål. Det handlar om att förebygga, utvecklas och jobba mot att blomstra och hitta sin fulla potential. Vi kan jobba med perspektiv, mentala hinder och mindset.

Vanligt är att man går på coaching 1-3 gånger/månad. Vilken takt som passar dig är individuellt.

Ibland vill man börja testa med en gång. En session kan vara 30 min, 45 min eller 60 min. Den tiden du sätter på coaching ger flerfaldig effekt på både det privata och professionella livet. Du är värd den tiden