Coaching ger en blomstrande arbetsplatskultur

Investera i utveckling som ger resultat

Att investera i personlig potential ger resultat som syns på sista raden. Det här leder till mindre sjukfrånvaro, mer toppresterare, vi är lyckligare som arbetstagare och bättre chefer. En coachande företagskultur kännetecknas bland annat av samarbete, kreativitet, förmågan att hitta lösningar och nya perspektiv. Då personalen har ett syfte i linje med sina värderingar påverkar det deras motivation, självledarskap och känsla av mening. Allt fler företag inser värdet av professionell ledarskapscoaching.

Coach är inte en skyddad yrkestitel vilket innebär att det är möjligt för vem som helst att använda sig av den titeln. Allt fler företag ställer krav på professionellt certifierade coacher då de anlitar interna eller externa coacher. 

Med företag upprättas ett skriftligt kontrakt för coachinguppdraget som definierar roller, ansvar och rättigheter för alla parter som är inblandade i uppdraget. Konfidentialitet är en viktig riktlinje inom professionell coaching.

Ledarskapscoaching

Professionell one-to-one coaching inspirerar dig som vd, ledare, start-up företagare, teamledare, expert eller arbetstagare att maximera din personliga och professionella kapacitet.

Coaching påverkar resiliens, självledarskap och ger ett ökat självförtroende. Genom coachingprocessen får du klarhet och kunskap om nuläget, vilka målsättningar du vill arbeta mot och hur du tar dig dit.

Utvecklingsutmaningar

Här nedan några av de utvecklingsområden som mina klienter har önskat få coaching inom.

Ledarskap – individuella utvecklingsbehov, personlig och professionell utveckling

Relationsintelligens – effektiv kommunikation, förändringsprocesser och utmanande samtal

Stöd för teamledarskap – hur få mina teammedlemmar att blomstra

Självledarskap – frigör tid genom att utveckla självledarskap, hur nå uppställda mål effektivast

Kreativt och innovativt ledarskap – siktet utanför boxen

Stresshantering – hitta metoder för att navigera hållbart

Work-Life balance – hitta balansen mellan arbets- och familjeliv

Hur kan jag hjälpa er? Boka en kostnadsfri tid här.

Följande effekt har
uppmätts av professionell coaching

0

%

Ökad
kommunikations-förmåga

0

%

Bättre självkänsla/
självförtroende

0

%

Ökad
produktivitet

0

%

Ökad balans
i livet

Källa: ICF Global Consumer Awareness Study 2022

Coachingpaket

Grow

Coachmöten
4 x 45 min
1 gång/månad

Thrive

Coachmöten
6 x 45 min
2 gånger/månad

Motivationskartläggning SDI 2.0 Core Strenghts

inkl. facilitering 1,5 h

Bloom

Coachmöten
8 x 60 min
Varje vecka

Motivationskartläggning SDI 2.0 Core Strenghts

inkl. facilitering 1,5 h

Flexible

Coachträffar enligt behov från 1 träff och mer.

Vi erbjuder också AI coaching via plattform. Tag kontakt om du vill veta mer om det här alternativet!

Workshops, webbinar och föreläsningar

Jag håller kurser, föreläsningar och webbinar i ämnen relaterade till personlig utveckling, ledarskap och målsättning. Jag skräddarsyr också helheter enligt era behov. Jag erbjuder tjänster som är lätta och effektiva att ta till sig och står för professionalitet och kvalitet.

Exempelrubriker;

Det coachande förhållningssättet

Stå stadig i tider av förändring

Klara, färdiga, gå – sätta inspirerande mål

Mitt bästa jag via självledarskap

Hantera din inre kritiker

Tag kontakt för att boka innehåll till personaldag, fortbildning eller ett enskilt tillfälle!

SDI 2.0 Core Strengths

Motivationsanalys

Våra relationer påverkar de resultat vi får varje dag. Bra relationer skapar bra resultat och dåliga kan stå i vägen för resultaten. Om vi lär oss hur andra vill bli bemötta – vad som belönar dem och vad de uppskattar så kan vi använda de här förväntningarna för att utveckla vår samverkan.

Genom Core Strenghts SDI 2.0 utvecklar du ditt ledarskap, bygger starka och fungerande team, samt hanterar konflikter effektivt. Du utvecklar din kommunikation och ditt sätt att agera. Då du kan tala till mottagaren enligt dennes motiv, når du bättre fram. Både på arbetet och i dina privata relationer.