Höjdpunkter 2023, välkommen 2024!

Jag vill så här i början av det nya året 2024 blicka tillbaka på året som gått och rikta ett stort tack till samarbetspartners, klienter, coachkolleger, nätverk både inom branschen och utanför, samt alla värdefulla kontakter via some och i IRL. Alla ni är enormt betydelsefulla och viktiga och möjliggör att jag får arbeta med […]