Hitta nyckeln till din potential

Jobba med mig

Vi har alla mål vi vill uppnå, utmaningar som vi kämpar med, idéer som behöver kartläggas. Det kan handla om att hitta styrkor, balans, mod, trygghet, motivation eller kanske inspiration.

Coaching är ett partnerskap mellan dig som blir coachad och din coach.  Coachen finns där för dig som önskar en förändring, nytänk och utveckling. Tillsammans hittar vi din potential och jobbar mot ditt mål, med hjälp av delmål. För att kunna växa som vd, ledare, förman, expert, förälder, visionär och människa behöver vi självinsikt – vem är jag och vart är jag på väg.

Varför coaching?

Coaching hjälper dig till mer ansvarstagande, vilket ger effekt både på ett professionellt och personligt plan. Vi presterar bättre och på ett mer hållbart sätt och blir lyckligare. Vi vet att en fysisk livsstil gör oss gott och detsamma gäller vår mentala hälsa, vår hjärna. Coachingen leder också till en positiv effekt kring de i din närhet som sprider sig vidare likt ringar på vattenytan och leder på sikt till en bättre värld.

Hur jag möter dig

Jag coachar alltid människan, med professionalitet och stort hjärta. Jag ser hjälten i alla mina klienter. Vi önskar alla bli sedda, bekräftade och mötta med respekt. Det är så jag lovar att möta just dig. Som coach behöver jag ibland också ruska om och väcka till medvetenhet - för att skapa insikt och nya perspektiv för dig.

Din process

Jag drivs av att få hjälpa min klient att växa i sin förändringsprocess. Vi börjar där du befinner dig. Det räcker med att vara dig själv och ha en önskan om att utvecklas.

Alltid konfidentiellt

För mig är det av största vikt att jobba med respekt och konfidentialitet. För mig är det av högsta prioritet att skapa ett tryggt rum för min klient under vår coaching. Du är välkommen precis som du är, enligt dagsform!

Varför coaching?

Coaching hjälper dig till mer ansvarstagande, vilket ger effekt både på ett professionellt och personligt plan. Vi presterar bättre och på ett mer hållbart sätt och blir lyckligare. Vi vet att en fysisk livsstil gör oss gott och detsamma gäller vår mentala hälsa, vår hjärna. Coachingen leder också till en positiv effekt kring de i din närhet som sprider sig vidare likt ringar på vattenytan och leder på sikt till en bättre värld.

Hur jag möter dig

Jag coachar alltid människan, med professionalitet och stort hjärta. Jag ser hjälten i alla mina klienter. Vi önskar alla bli sedda, bekräftade och mötta med respekt. Det är så jag lovar att möta just dig. Som coach behöver jag ibland också ruska om och väcka till medvetenhet – för att skapa insikt och nya perspektiv för dig.

Din process

Jag drivs av att få hjälpa min klient att växa i sin förändringsprocess. Vi börjar där du befinner dig. Det räcker med att vara dig själv och ha en önskan om att utvecklas.

Alltid konfidentiellt

För mig är det av största vikt att jobba med respekt och konfidentialitet. För mig är det av högsta prioritet att skapa ett tryggt rum för min klient under vår coaching. Du är välkommen precis som du är, enligt dagsform!

Nina Wendelin

Professionell certfierad ICF coach på PCC nivå, Diplomerad Team- och gruppcoach ICF, CoreStrengths SDI 2.0 Certified Facilitator, mentor och Ekon. mag., företagare, mamma till tre flickor, hundägare, stads- och öbo.

Jag jobbar som individuell- business- och ledarskapscoach samt team – och gruppcoach både nationellt, internationellt och globalt. Jag jobbar med företag, organisationer, föreningar och privata kunder.

Hos mig har allt sedan studietiden på Hanken funnits ett brinnande intresse för att jobba med utveckling av människor. Jag har jobbat i olika branscher och med många olika ledare. Bland annat med rekrytering, headhunting och uthyrning av arbetstagare.

Jag jobbar ofta på distans med hela världen som mitt arbetsfält, men möts också gärna. Kontorsutrymmen har jag i Helsingfors samt på Kimitoön i Finland. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

Varmt välkommen att ta kontakt!

Livslångt lärande

Jag satsar kontinuerligt på min utveckling vilket för mig är en väldigt viktig del i att jobba som professionell coach för att utvecklas och bibehålla professionalitet och kvalitet i min coaching. Det är också ett krav från ICF, International Coaching Federation.

Min utbildningsbakgrund:

 • Diplomerad Team- och gruppcoach ICF
 • MCP Mentorcoachingprogram
 • CoreStrengths SDI 2.0 Certifierad Facilitator
 • Certifierad professionell coach PCC/ICF
 • Coaching diplomutbildning
 • Ekonomie magister, företagsledning och organisation

Ett axplock av medlemskap och aktivitet:

 • Medlem i ICF Global och ICF Finland
 • ICF Finland Executive & Leadership lärandegrupp
 • ICF Finland Svenska grupp
 • Coaching Supervision
 • Coachingprogram för yrkeshögskole- och universitetsstuderande samt doktorander
 • Mentoreringsprogram i form av coaching
 • Assisterande i coachutbildningar på certifierings- och diplomnivå
 • Medverkan i diplom- och certifieringsuppkörningar

För mer information om coaching titta in på ICF Global

Som professionell coach följer jag de etiska riktlinjerna som finns under länken här: https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics

Fokus på potential är pusselbiten

För mig har alltid fokus varit på människan och jag har sett människan som företagets största värde och resurs. Ledarskap och även självledarskap handlar om att skapa förutsättningar för utveckling, att ge ansvar i tillit, att ha mod, att vara öppen för förändringar och sist men inte minst handlar det om sårbarhet. Mod att ha ledarrollen men samtidigt också våga visa människan bakom.

I dagens värld med många utmaningar är det speciellt viktigt att hålla siktet utåt och ta i beaktande frågor om hur jag och företaget bidrar till en bättre och hållbarare värld.

Då jag kom i kontakt med professionell coaching föll bokstavligen sagt alla pusselbitar på plats. Storheten i att hitta sin egen potential, i linje med de egna värderingarna och den effekt det ger, inte bara för en själv utan även de som finns i ens näromgivning och längre bort är som ljuv musik.

I professionell coaching finns både hårda och mjuka värden i en fin kombination. Målsättning, handling och resultat – känsloupplevelser, tillit och närvaro. Min drivkraft är att arbeta för att så många människor som möjligt skall få uppleva den här transformationen i mindset.

Vision

Att hjälpa människor via självledarskap till ett liv – professionellt och privat med klarhet, mening och passion.

Att bidra till blomstrande arbetsplatskulturer med välmående ledare, experter och arbetstagare.

Att hjälpa till, att i en konstant föränderlig värld hitta trygghet i att kunna navigera i osäkerhet samt fokus för nytänk och lösningar. 

Som coach har jag fått ett medeltal på 9,9/10
utifrån av klienter ifyllda utvärderingsblanketter.

Så fungerar det

Innan vi börjar vårt coachingsamarbete håller vi ett första möte, ett så kallat foundationsamtal. I foundationsamtalet på 30 minuter ingår bl a följande;

 • Vad professionell coaching innebär
 • Dina förväntningar på coachingen
 • Coaching versus konsultering, arbetshandledning, mentorering och terapi.

Ifall matchningen mellan oss känns bra, bokar vi in det inledande mötet online eller som fysisk träff enligt överenskommelse.

Utgångsläget är alltid där du befinner dig just nu – nuläge. För att kunna utvecklas och växa behöver vi självinsikt, via värderingar och styrkor. De bildar en stark plattform för den fortsatta coachingen. Som professionell coach har jag en bred palett av effektiva verktyg för att jobba fram dessa. Som coach ställer jag frågor, inte för att få svar för egen del utan syftet är att du som blir coachad skall komma till djupare självinsikt och tillväxt om dig själv – mot ditt mål.

I coachingen jobbar vi alltid mot ett mål, med motivation och balans.  Självledarskap – hur tar jag mig dit jag vill? Vi jobbar med delmål mot övergripande mål. Ditt ansvar är att i självledarskap

Mellan träffarna jobbar du vidare med de steg du önskar ta.

Coachingen kan med fördel hållas online som är både tids- och platseffektivt. Närträff enligt överenskommelse fungerar också fint. Kontor finns i Helsingfors, Finland.

Varmt välkommen, allt som behövs är att du är dig själv och har en önskan om att utvecklas!

Kontinuerlig coaching är ett viktigt stöd för min utveckling. Nina är en empatisk, trygg och engagerad coach. Hon utstrålar värme och samtidigt en lugn bestämdhet, vilket gör att jag som klient känner mig trygg, sedd och hörd, på väg mot mitt mål.
Nina är professionell, pålitlig och bra på att styra diskussionen framåt. Spännande och överraskande. Mycket av det jag drömt och tänkt under coachingen har gått i uppfyllelse.
Jag uppskattade coachens entusiasm och uppmuntran. Det var ett fint stöd när man lärde sig en ny typ av självkännedom. Jag fick ökad förståelse för mina egna styrkor och värderingar.
Coachingen har gett mig tid att reflektera kring egna målsättningar, tankar och känslor. Tack vare coachingen har jag fått många viktiga insikter.
Nina är väldigt sympatisk och så professionell. Hon är en fantastisk lyssnare och kan ställa de rätta frågorna. Jag har alltid känt mig bekväm med henne under åren av coachning och jag kommer att fortsätta med henne som coach. Jag har uppnått många mål och växt som person.
Att arbeta med Nina var verkligen givande. Jag fick nya insikter och konkreta mål under mötena. Coaching ledde till resultat som jag aldrig skulle ha uppnått på egen hand.
Det var väldigt uppmuntrande och hjälpte till att öka förtroendet för mig själv. Jag gillade verkligen att arbeta med Nina. Jag tycker att hon gjorde ett riktigt bra jobb med att ställa insiktsfulla och ibland tuffa frågor som verkligen utmanade mig. Jag gillade verkligen Ninas energi och motivation och även att föra fram skillnaden mellan coaching och terapi tydligt.
Föregående bild
Nästa bild